cz | eng

Jak to probíhá

Vyplácí se mi dobře zmapovat, kde se noví zájemci v angličtině nacházejí a kam se chtějí dostat. Tomu většinou věnujeme první setkání.

Zajímá mě, kde a jak se budoucí student angličtinu učil, jak ji v současnosti používá, co si myslí, že mu jde a s čím má naopak potíže. Během povídání zjišťuji, co z mého pohledu opravdu umí. Někdo má výborné teoretické znalosti, ale je svázaný při konverzaci, zatímco jiný je ochotný se domlouvat i s minimální slovní zásobou. Někdo si o sobě myslí, že nic neumí, a přitom se vyjadřuje docela dobře, u jiného je to přesně naopak. V případě zájmu projdeme všechny dovednosti v cizím jazyce, tj. schopnost mluvit anglicky nebo česky, rozumět, psát a zvládnout gramatiku.

Dále si ujasníme, kam chce student svou znalost jazyka posunout. Z mé zkušenosti je motivující si pojmenovat cíl, např. umět si přečíst noviny, popovídat si s místními nebo být schopný psát maily či dopisy. A také odhadnout, za jak dlouho se k takovému cíli mohu dostat. Někdo má např. představu, že se chce „pouze“ domluvit na dovolené, takže mu budou stačit asi 3 lekce, což se ale může ukázat jako nereálné.

Nakonec mapujeme, kolik energie (času a financí) chce zájemce do angličtiny nebo češtiny pro cizince v této chvíli investovat. Na základě toho dohodneme, jak často a na jak dlouho se budeme scházet a také kde, případně jestli osobně, nebo přes skype.

Podobný proces probíhá i při domlouvání skupinových nebo firemních kurzů.

Broňa Prušáková učící angličtinu

Samotná výuka angličtiny a češtiny pro cizince

Při hodinách pracujeme individuálně podle toho, co jsme si na začátku dohodli. Snažím se vybírat témata, která oslovují konkrétní studenty. Pokud je to potřeba a dohodneme se s klientem, používám různé jazykové učebnice, poskytující možnost zvládnutí jazyka na různých úrovních. Hojně používám audio pomůcky pro nácvik porozumění textu a zafixování si frází od rodilých mluvčích i ze známých nebo oblíbených písniček. Téměř od prvních hodin začínám s četbou textů na přiměřené úrovni. Příliš náročný text může člověka nadlouho odradit, zatímco dobře odhadnutý a zvládnutý text dodá chuť do další práce.

Studenti nejsou nuceni k domácí přípravě, řada lidí se prostě učí v hodinách. Na druhou stranu mnoho lidí zjišťuje, že jim práce mimo hodinu nedělá potíže a posouvá je vpřed. Pokud vás zajímá, jaký pohled mají někteří klienti na moji práci, nahlédněte do rubriky „Reference“.

Pracujeme i na odstranění překážek, které brání v Hodina na terasepoužívání jazyka a hladkému učení se. U mnoha lidí je to např. představa, že mohou jazyk používat, až budou na nějaké domnělé úrovni. Já je ale motivuji začít komunikovat hned. Každý dnes z angličtiny zná alespoň nějaká slovíčka, jako např. love, fast food nebo úryvky z hitů jako „Mamma mia“, „We are the champions“, a už na tom se dá stavět. V češtině se cizinci odrazí obvykle od takových slov jako je „pivo“ nebo „Jak se máš?“ a pomůže jim najít pár internacionálních výrazů, který v naší řeči zdomácněly, např. právě použité slovo „internacionální“. Hodně dokáže tzv. body language – řeč těla. Prostě když ukážete snahu, většinou získáte sympatie, podporu, a tím i více odvahy :-).